PERHATIAN

Sekiranya pengguna sistem mempunyai masalah untuk mendapatkan paparan lengkap sistem, masalah ini mungkin disebabkan masalah "IP atau URL block" .
Sila rujuk kepada Bahagian ICT anda. ATAU mungkin anda hanya perlu mengemaskini browser anda .

Sekian untuk makluman.