SPWD Sistem Pengurusan wabak Denggi

Sistem Pengurusan Wabak Denggi (SPWD) merupakan projek kerjasama antara Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Pengoperasian sistem ini berteraskan kepada penggunaan teknologi remote sensing, GIS dan teknologi berkaitan.

Kes Denggi

Sistem Pengurusan Wabak Denggi (SPWD) merupakan projek kerjasama antara Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Pengoperasian sistem ini berteraskan kepada penggunaan teknologi remote sensing, GIS dan teknologi berkaitan.

Kawalan Kes Denggi Dan Wabak

Sistem Pengurusan Wabak Denggi (SPWD) merupakan projek kerjasama antara Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Pengoperasian sistem ini berteraskan kepada penggunaan teknologi remote sensing, GIS dan teknologi berkaitan.

Pemantauan dan Penguatkuasaan

Sistem Pengurusan Wabak Denggi (SPWD) merupakan projek kerjasama antara Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Pengoperasian sistem ini berteraskan kepada penggunaan teknologi remote sensing, GIS dan teknologi berkaitan.

Log Masuk


Negeri :
Daerah / Division :
Pengguna :
Katalaluan :

infoPengumuman

InfoMAKLUMAN PENGGUNA:

Paparan terbaik adalah menggunakan Firefox Browser dan Google Chrome Browser