PERHATIAN

Sekiranya pengguna sistem mempunyai masalah untuk mendapatkan paparan lengkap sistem, masalah ini mungkin disebabkan masalah "IP atau URL block" .
Sila rujuk kepada Bahagian ICT anda. ATAU mungkin anda hanya perlu mempunyai perisian 'Flash Player'

pada Desktop/ Laptop anda .

Sekian untuk makluman.