SPWD Sistem Pengurusan wabak Denggi

Sistem Pengurusan Wabak Denggi (SPWD) merupakan projek kerjasama antara Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Pengoperasian sistem ini berteraskan kepada penggunaan teknologi remote sensing, GIS dan teknologi berkaitan.

Kes Denggi

Sistem Pengurusan Wabak Denggi (SPWD) merupakan projek kerjasama antara Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Pengoperasian sistem ini berteraskan kepada penggunaan teknologi remote sensing, GIS dan teknologi berkaitan.

Kawalan Kes Denggi Dan Wabak

Sistem Pengurusan Wabak Denggi (SPWD) merupakan projek kerjasama antara Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Pengoperasian sistem ini berteraskan kepada penggunaan teknologi remote sensing, GIS dan teknologi berkaitan.

Pemantauan dan Penguatkuasaan

Sistem Pengurusan Wabak Denggi (SPWD) merupakan projek kerjasama antara Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Pengoperasian sistem ini berteraskan kepada penggunaan teknologi remote sensing, GIS dan teknologi berkaitan.

Log Masuk


Negeri :
Daerah / Division :
Pengguna :
Katalaluan :

infoPengumuman

InfoMAKLUMAN PENGGUNA:
Bagi pengguna Desktop dan Notebook sila muat turun
"Adobe Flash Player" untuk ke laman 'Paparan Peta'.

Bagi pengguna SmartPhone sila muat turun
"Adobe Flash Player".
Paparan terbaik adalah menggunakan "UC Browser".